ثبت نام دوره فشرده آمادگی آزمون 

 • شروع :  ۵ شنبه ۴  اردیبهشت ۹۹
 • خاتمه :  جمعه ۲ خرداد ۹۹ (یکهفته قبل از آزمون)
 • روزهای برگزاری : پنج شنبه‌ها ( ۱۳ تا ۱۹ ) و جمعه‌ها (۹ تا ۱۵)

           به مدت ۵ هفته ( ۱۰ روز)

 • هزینه دوره: ۲/۵ میلیون تومان
 • ثبت نام تا آخر سال : ۲ میلیون تومان
 • ثبت نام گروهی:  ۱/۵ میلیون تومان

سرفصل دوره و اساتید:

 • ضوابط شهرسازی: دکتر جاوید
 • فولاد، بتن، شرایط عمومی پیمان : دکتر مرتضوی
 • راه سازی : دکتر آذرکیش
 • بارگذاری و آیین نامه ۲۸۰۰: دکتر نعیمی فر
 • ایمنی : مهندس سلطانعلی
 • نکات مرتبط با نحوه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری : مهندس میر رضوی

جهت ثبت نام فرم مشخصات را تکمیل کنید.

 

 •