کارت تخفیف عضویت باشگاه انقلاب 

دو هفته بعد از ثبت نام در سایت انجمن اقدامات ذیل می‌بایست جهت دریافت کارت عضویت صورت پذیرد:

١)ورود به سایت باشگاه انقلاب — ( دو هفته بعد از ثبت نام در سایت انجمن )
https://enghelabsportcomplex.ir/

٢)ثبت تمامى اطلاعات

٣)در ادامه پس از تكميل ثبت نام پيامى مبنى بر مبلغ قابل پرداخت با احتساب تخفيف انجمن مهندسان عمران را دريافت میکنید
(تخفيف براى اعضاى انجمن پس از درج كد ملى اعمال مى شود)

٤)در مرحله آخر گزينه تاييد و پرداخت را انتخاب نموده و اقدام به پرداخت مبلغ مربوط نماييد.

٥)تحويل كارت فقط به صورت حضورى و مراجعه به پذيرش مجموعه با همراه داشتن كارت ملى شخص امكان پذير مى باشد

توجه: در صورتی که تمایل دارید برای سایر اعضای خانواده تان نیز کارت تخفیف باشگاه انقلاب دریافت کنید، باید مشخصات هر یک از اعضای خانواده را در فرم ثبت نام وارد کنید. هر یک از اعضای خانواده برای استفاده از خدمات باشگاه انقلاب باید یک کارت جداگانه با نام و مشخصات خودش داشته باشد. 

نکته: در صورتی که تمایل دارید سایر اعضای خانواده خود را ثبت نام کنید، در فرم مربوطه نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس فرد یا افراد مربوطه را وارد کنید. 

شایان ذکر است هر کارت عضویت تنها برای یک نفر صادر می‌شود و در صورتی که تمایل به ثبت نام سایر اعضای خانواده خود دارید، باید برای هر یک نفر کارت جداگانه تهیه کرده و هزینه‌ی جداگانه عضویت پرداخت کنید. 

_شايان ذكر است مبلغ پرداختی بدون اعمال تخفیف 985 هزار تومان میباشد.

جهت دریافت خدمات ثبت نام کنید. 

  •