سمینار رایگان آشنایی با آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه به صورت غیر حضوری وبا اهداف زیر برگزار میگردد.

🔹 نحوه ارجاع کار به کارشناس رسمی

🔹 مروری بر سوالات ادوار گذشته

🔹 بررسی سرفصل ها

🔹 بررسی فرصت های شغلی

🔹 شرایط پذیرش آزمون

 

سمینار چهارشنبه 21 اسفندماه ساعت 18 برگزار میگردد، متعاقبا اطلاعات تکمیلی و درگاه مورد استفاده برای برگزاری این برنامه به سمع و نظرتان خواهد رسید.

 

  •