دوره های درحال برگزاری

دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
نظارت، اجرا، محاسبات
۷۸ ساعت – ۲۶ دی ماه، پنجشنبه و جمعه

اطلاعات بیشتر

خدمات اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

اطلاعات بیشتر

دوره ایمنی ویژه مهندسین ناظر پروژه های ساختمانی و عمرانی

اطلاعات بیشتر