دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 

صلاحیت مسئول ایمنی ساختمان 

 

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های ساختمان 

 

  • فرصت جدید اشتغال 
  • مدرک رسمی وزارت کار 

 

20 و 27 شهریور ماه

ثبت نام کنید