انجمن مهندسان عمران تهران با توجه به ظرفیت‌های موجود بستری را در راستای تعامل یسشتر با همکاران گرامی فراهم آورده است تا با عضویت و فعالیت در کمیته ها به عنوان مشاور،مدرس،طراح،تولیدکننده محتوی ،فعال مجازی و…ارتباط و همکاری موثرتری ایجاد گردد.

لذا ازهمکاران گرامی دعوت به عمل می اید تا با عضویت در کمیته ها و تعامل موثر با این انجمن صنفی مارا به عنوان عضو ویژه همراهی نمایند.

رزومه فنی و اجرایی خود را به شماره 09925362901 در واتساپ ارسال نمایید.

انواع عضویت در انجمن (ویژه مهندسان ساکن یا شاغل در استان تهران)                                                                                    

عضو اصلی انجمن شامل مهندسان ساکن یا شاغل در استان تهران

عضو مرتبط شامل کلیه دانشجویان و مهندسان فعال در سایر شهرستان ها

عضویت در انجمن رایگان بوده که پس از 1 ماه همکاری آزمایشی و تایید انجمن در چهار چوب اطلاعات وارد شده در این فرم محقق می گردد

بدیهی است که سقف مزایای تعریف شده برای اعضاء ویژه می باشد.

مزایا عضویت / ویژه در انجمن مهندسان عمران تهران:

1 –امکان شرکت در ایونت ها،وبینار ها و رویداد های انجمن

2 -اولویت استفاده از خدمات ورزشی و رفاهی انجمن

3-امکان استفاده از دوره های آموزشی انجمن با تخفیف 80 تا 100 درصد

4-انتشار پست،استوری،مطالب فنی و تحلیلی در پیج و کانال انجمن به نام عضو

5-صدور کارت عضویت رایگان

6-اولویت استفاده از فرصت های شغلی معرفی شده به انجمن

7-امکان تبلیغ کسب و کار خود در چهارچوب ضوابط انجمن

فرم را کامل کنید

شرایط عضویت فعال/ویژه درانجمن مهندسان عمران تهران (داشتن حداقل یکی از فیلدهای ذیل الزامی می‌باشد)