دوره مجازی ایمنی عمومی ساختمان

با اعطای مدرک از وزارت کار

تخفیف ویژه اعضای انجمن مهندسان عمران تهران

عضویت در انجمن به صورت رایگان بوده و از طریق لینک زیر صورت می پذیرد.

فرم ثبت نام برای دوره ایمنی عمومی ساختمان