50 % تخفیف سینما برج میلاد


این امکان برای دارندگان کارت عضویت باشگاه مهندسان و انجمن های مهندسی فراهم شده تا با ارائه کارت عضویت خود بتوانند در ازای پرداخت وجه یک صندلی، بلیت دو صندلی رادریافت نمایند.

به همین منظور لازم است اعضای انجمن وارد سایت cinematicket.org شوند، نام فیلم، سانس مربوطه، ردیف و صندلی مورد نظر خود را انتخاب و عکس کارت عضویت و فیش واریزی را به شماره 09121401078، واتساپ نمایند.

  • یک ربع قبل از شروع فیلم به باجه بلیت فروشی برج میلاد مراجعه کرده و بلیت را دریافت نمایند.

درصورت تمایل به پرداخت وجه بصورت حضوری، می توانید نیم ساعت قبل از شروع سانس به باجه مراجعه و با ارائه کارت عضویت خود در محل سینما، وجه بلیت را با ترتیبات ذکر شده پرداخت نمایید.

(به ازای دریافت هر دو بلیت وجه یک بلیت پرداخت شود)

شایان ذکر است تعداد بلیت ها همواره زوج باشد و به ازای خرید یک صندلی یک بلیت رایگان تعلق می گیرد.