40 % تخفیف برای مجموعه های تفریحی:

  • پارک دکترلند
  • ژوراسیک پارک
  • سورتمه دربند
  • سورتمه تهران
  • موزه هیومن پارک
  • اسپایدر پارک
  • موزه شهاب سنگ
  • موزه رویا پارک
  • رصدخانه خورشیدی
  • شهربازی دریاچه چیتگر

برای دریافت کد تخفیف، در واتساپ، کارت عضویت خود را به شماره 09925362902 ارسال کنید.

کد تخفیف را در سایت www.iran-fun.ir وارد کنید.

پس از وارد کردن کد تخفیف، مبالغ 40% کاهش می یابند.

هر فرد با داشتن کارت عضویت انجمن می تواند، 30 بلیت تخفیف دار یک نفره تهیه نماید. استفاده از این تخفیف بدون نام می باشد.