وبینار آنلاین
چگونه در آزمون محاسبات قبول شویم؟!!

پنج شنبه 8 اردیبهشت
ساعت 16

👤مهندس صهری

👤دکتر مرتضوی

  • بودجه بندی آزمون
  • مباحث پر تکرار
  • مدیریت زمان

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید: