دوره کارشناس رسمی دادگستری

شماره کارت پاسارگاد بنام آقای حسن سلطانعلی5022291064284241

برای ثبت نام در دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری،‌ شهریه دوره به مبلغ 800 هزار تومان را به شماره کارت ذیل واریز و فیش واریزی را به شماره 09026615128 (جلالی) واتساپ کنید.

نکته: در صورت عضویت در انجمن مهندسان عمران، صدهزارتومان دیگر از شهریه کسر و پکیج آموزشی با مبلغ ۷۰۰ هزار تومان ارائه میگردد. برای عضویت فعال کلیک کنید.

به زودی ارائه کلیه خدمات رفاهی و شرکت در دوره ها و وبینار های آموزشی رایگان فقط برای اعضای فعال انجمن مهندسان عمران تهران میسر می باشد. لذا توصیه می گردد به صورت رایگان در انجمن ثبت نام نمایید. 

———————–

برای دریافت سوالات آزمون سنوات گذشته، فرم ذیل را تکمیل کرده و فایل‌ها را به صورت رایگان دانلود کنید. 

بعد از تکمیل فرم امکان دانلود رایگان فراهم می‌شود.

سرفصل ها طول دوره مدرس
بتن ( مبحث ۹) ۷ جلسه دکتر مرتضوی
فولاد (مبحث ۱۰ و تکنولوژی جوش) ۷ جلسه دکتر مرتضوی
شرایط عمومی پیمان ۳ جلسه دکتر مرتضوی
راه سازی و روسازی( نشریه ۱۰۱) ۵ جلسه دکتر آذر کیش
مکانیک خاک ۲ جلسه دکتر مهدی زاده
پی(مبحث۷) ۲ جلسه دکتر مهدی زاده
بارگذاری( مبحث ۶) ۴ جلسه مهندس فرخنده
آئین نامه ۲۸۰۰ ۳ جلسه مهندس فرخنده
ضوابط شهرسازی ۱ جلسه دکتر جاوید
الزامات عمومی ساختمان(مبحث ۴) ۲ جلسه دگتر گلشاهی
ضوابط کارشناسان رسمی دادگستری( ماده ۱۸۷، آئین نامه اجرایی، تخلفات و …) ۲ جلسه مهندس میر رضوی
نکات حقوقی(گزیده قانون مدنی، کیفری، تملک ، مالک ومستاجر،  …) ۴ جلسه مهندس فرخنده
قانون نظام مهندسی، قانون کار و … ۱ جلسه مهندس حیدریون
ایمنی (مبحث ۱۲) ۲ جلسه مهندس سلطانعلی
مصالح (مبحث ۵) ۲ جلسه مهندس سلطانعلی
نکات اجرایی نشریه ۵۵ ۲ جلسه مهندس سلطانعلی
نقشه برداری ۱ جلسه مهندس هاشمی
مجموع کل جلسات ۵۰ جلسه