لایو اینستاگرامی


نظارت یا اجرا؟!

ناگفته های مهندس میررضوی
پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران

🗓سه شنبه ۵ بهمن
⏰ساعت ۲۰:۳۰

👈🏻پخش زنده از اینستاگرام انجمن های مهندسی ساختمان تهران

با ما همراه باشید

اینستاگرام
https://instagram.com/tehcea